Bakanlığımız tarafından hazırlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabının İşleyişi ile Hesaplar Yönetim Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı 17/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde Word dosyası olarak nukleer@enerji.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Bakanlığımız Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Duyurulur.

Ek 1. Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi
Ek 2. Görüş Bildirim Formu