Dünyada Nükleer Güç Santralleri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı  verilerine göre dünyada 31 ülkede 450 nükleer reaktör işletme halindedir (22 Mayıs 2018). 2017 yılı itibariyle dünya genelinde elektrik üretiminin yaklaşık  %11’i 2477 TWh ile  nükleer santrallerden sağlanmıştır.  18 ülkede 59 nükleer reaktör inşası da devam etmektedir.

ABD’de 99 nükleer reaktör işletmede bulunmaktadır. 2017 yılında elektrik üretiminin %20’si nükleer santrallerden karşılamıştır. 2 Nükleer reaktör inşa halindedir.

Rusya’da 37 nükleer reaktör işletme halindedir. Rusya elektrik üretiminin yaklaşık %17’sini nükleer santrallerden karşılamakta olup 6 nükleer reaktörün inşasını devam ettirmektedir .

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 39 nükleer reaktör işletme ; 18 nükleer reaktör de inşaat halindedir. Çin elektrik üretiminin %3.5’ini nükleer enerjiden karşılamaktadır. Çin nükleer santralleri yerlileştirme noktasında önemli adımlar atmış olup, şuanda kendi nükleer santral tasarımına sahip olmakla kalmayıp uluslararası piyasaya kendi tasarımı reaktörleri pazarlamaktadır.

Birleşik Krallıkta 15 nükleer reaktör işletme halindedir ve üretilen elektriğin %20’si nükleer santrallerden karşılanmaktadır. Birleşik Krallık 2006’da yayımladığı politika belgesine göre toplam 16 GW’lık yeni nükleer santral yapmayı planlamaktadır

Fransa’da 58 nükleer reaktör işletme halindedir. Elektrik üretiminin %72’si nükleer santrallerden karşılanmaktadır. 1 nükleer reaktör de inşaat halindedir.

31 ÜLKEDE 450 NÜKLEER SANTRAL VARDIRŞekil 1. Nükleer santrale sahip ülkeler

 

Şekil 2. Nükleer santrale sahip ülkeler ve santral sayıları

18 ÜLKEDE 59 NÜKLEER SANTRAL İNŞA HALİNDEDİR

Şekil 3. Nükleer santral inşa eden ülkeler
Şekil 4. Nükleer santral inşa eden ülkeler ve inşaat halindeki nükleer santral sayısı

Tablo 1. Dünyada işletmedeki ve inşaat halindeki nükleer santral sayıları ile ülkelerin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı (4 Mart 2013 tarihli veri)

Ülkeler İşletmedeki Nükleer Santral Sayısı İnşaat Aşamasındaki Santral Sayısı Elektrik Üretiminde Nükleer Enerjinin Payı (%)
ABD 99 2 %20
Fransa 58 1 %71,6
Japonya 42 2 - [1]
 Çin 39 18  %4
Rusya 37 6 %17,8
Güney Kore 24 4 %27
Hindistan 22 7 %3,2
Kanada 19 %14,6
Birleşik Krallık 15 %19,3
Ukrayna 15 2 %55
İsveç 8 %39,5
Almanya 7 %11,6
İspanya 7 %21,2
Belçika 7 %49,9
Çek Cumhuriyet 6 %33
Tayvan 6 2 %9,3
Pakistan 5 2  %6,22
İsviçre 5 %33,4
Finlandiya 4 1 %33,2
Macaristan 4 %50
Slovakya 4 2 %54
Arjantin 3 1 %4,5
Brezilya 2 1 %2,7
Bulgaristan 2 %34,3
Meksika 2 %6
Romanya 2 %17,6
Güney Afrika 2 %6,7
Ermenistan 1 %32,5
İran 1 %2,17
Hollanda 1 %2,9
Slovenya 1 %39,1
Birleşik Arap Emirliği (BAE) 4
Beyaz Rusya 2
 Bangladeş   1  
 Türkiye   1  
TOPLAM 450 59 Dünya geneli %11
[1] Fukuşima kazası sonrası Japonya’da güvenlik testleri için nükleer güç santralleri kısa süreliğine kapatılmıştır. Ancak, 17 nükleer santralin tekrar açılması ile ilgili süreç başlatıldı.