Akkuyu Nükleer Güç Santrali

12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır.

Anlaşmaya istinaden Mersin Akkuyu Sahası’nda 4800 MW toplam kurulu güce sahip VVER 1200 tipi 4 reaktör kurulacaktır.

13 Aralık 2010 tarihinde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. adı ile Proje Şirketi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Proje Şirketi % 100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi bir anonim şirketidir.

Akkuyu NGS Projesi, ülkemizde tek kalemde yapılan en büyük yatırımdır.

Akkuyu Sahası 2011 yılında Proje Şirketi’ne tahsis edilmiştir.

06.12.2013 tarihinde “Güncellenmiş Yer Raporu” TAEK tarafından uygun bulunmuştur.

01.12.2014 tarihinde Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu olumlu kararı alınmıştır.

09.02.2017 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)  tarafından, Saha Parametreleri Raporuna onay verildi.

03.03.2017 tarihinde TAEK’e ilk ünite için İnşaat Lisansı başvurusu yapıldı.

15.06. 2017 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Üretim Lisansı verdi.

19.10.2017 tarihinde TAEK’ten ilk ünite için “Sınırlı Çalışma İzni” alındı.

30.12.2017 tarihinde Proje Şirketi ile TETAŞ arasında Elektrik Satınalma Anlaşması imzalandı.

17.11.2017 tarihinde 1 no’lu reaktörün reaktör temel kazısı, sondaj çalışmaları ve temel altı beton dökülmesi işlemleri tamamlandı.

12.03.2018 tarihinde Rusya’da nükleer mühendislik alanında eğitim alan ilg grup öğrenciler mezun oldu.

02.04.2018 tarihinde TAEK tarafından Akkuyu NGS’nin 1.Ünitesi inşası için ‘İnşaat Lisansı’ verildi.

03.04.2018 tarihinde  Akkuyu NGS 1.Ünitesine ilk beton dökülmüştür.

Proje kapsamında Rusya'da 600 Türk öğrenci nükleer mühendislik eğitimi alacaktır.

Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan 35 öğrenci 2018 yılında mezun olmuştur. Şu anda Rusya'da 213 Türk öğrenci nükleer mühendislik eğitimi almaya devam etmektedir.

Öğrenciler 5,5 yıllık uzmanlık eğitimine tabi tutulacaklardır. Uzmanlık eğitimini müteakip öğrenciler, başarı durumlarına göre 6 aylık yüksek lisans programına devam edebileceklerdir..

Proje Şirketi öğrencilere ayda 500 Dolar burs vermekte, yurt ve eğitim masraflarını karşılamaktadır.

Mersin’de Halkı Bilgilendirme Merkezi açılmıştır.

Ayrıca NGS inşaatının en yoğun döneminde yaklaşık 10.000 kişi çalışacaktır. Bunların büyük bir kısmı Türk vatandaşları olacaktır.

Akkuyu Nükleer Santralin ilk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretmeye başlaması planlanmaktadır.

Diğer üniteler ise birer yıl arayla devreye alınacaktır.