Rusya'da Nükleer Mühendislik Eğitimi

Genel Bilgi ve Adaylarda Aranan Şartlar

Rusya Federasyonu’nda Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde (MEPhI) ve St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi (SPbDPÜ);eğitim almak üzere Türkiye'deki üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri’nin, fizik ve/veya matematik derslerinin okutulduğu tüm bölümlerde hali hazırda okuyan Türk vatandaşı öğrenciler arasından öğrenciler seçilerek Rusya'ya gönderilmektedir. Bu öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleşecektir. Sınavda başarılı olup eğitim programına katılmaya hak kazananlar, Rusya Federasyonu’nda nükleer mühendislik alanında bedelsiz eğitim alacaklardır.

Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü (MEPhI) ve St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi (SPbDPÜ) Eğitim Programı

Rusya Federasyonu’nda eğitime katılma hakkı kazanan öğrenciler, uzmanlık eğitim programına katılarak 1 yıl hazırlık + 5,5 yıl uzmanlık eğitimi almaktadır. Öğrenciler 3. sınıftan itibaren, yaz dönemlerinde uygulamalı staj yapacaklardır. Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler “Nükleer santraller: tasarım, işletme ve mühendislik” uzmanlık dalında mühendislik diploması alacaklardır. Eğitim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 1 ila 3 yıllık süreyle Rosatom Devlet Kuruluşu’nun eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitim ve uygulamalı staj yapacaklardır. Eğitim programı Rusça dilinde olduğu için ilk yıl hazırlık sınıfında Rusça dili eğitimi verilmektedir.Eğitim süresince öğrencilere aylık 500 ABD doları tutarında burs ödenmektir. 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere, Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan genel sağlık sigortası kapsamı dikkate alınarak sağlık sigortası yaptırılmaktır. MEPhI’de okuyan öğrenciler için yılda bir defa, Ankara-Moskova-Ankara gidiş-dönüş uçak bileti ödenmektir. SPbDPÜ’de okuyan öğrenciler için yılda bir defa, İstanbul-St. Petersburg-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti ödenecektir.İlk yıl, öğrencilere Rusça eğitimi (eğitim süresinin en az %50’sini kapsayacak şekilde) olmak üzere matematik, fizik, bilgisayar bilimleri ve teknik çizim eğitimleri de verilecektir. Hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler Rusça sınavına tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan öğrenciler, üniversitenin 1’inci sınıfına kayıt olacaktır.Bahsedilen eğitim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Rosatom’un eğitim merkezlerinde uygulama eğitimi ve Rusya’da işletmede olan nükleer güç santrallerinde 1-3 yıllık uygulamaya yönelik staja tabi tutulacaklardır.

Mücbir sebepler veya Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kabul edilecek istisnai durumlar dışında eğitim programının herhangi bir aşamasında eğitimden vazgeçen veya kaydı silinen öğrencilerden yararlandıkları tüm burs miktarı ve harcamalar geri alınacaktır.

Öğrencilerin Kayıt Olma Koşulları

  • Öğrenciler, Rusya’daki eğitim programı ve akabinde ilave olarak Rusya’daki nükleer güç santrallerinde staj eğitiminin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Rusya'da eğitim görme süresinin 2 katı süreyle çalışacaklardır. Rusya’daki uygulama eğitimi ve nükleer güç santrallerinde 1 ila 3 yıllık uygulamaya yönelik staj, mecburi hizmet süresinden düşülmeyecektir.
  • Öğrencinin başarısızlığı, disiplinsizliği, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kabul edilecek haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sınavlara katılmaması durumunda, MEPhI ve (SPbDPÜ) Üniversitelerinin yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım uygulanacaktır. Bu konunun ayrıntıları, MEPhI ve (SPbDPÜ) Üniversitelerinin yönetmeliklerinde tanımlanmaktadır.

Öğrencilerin Eğitim, Burs ve Barınma Koşulları

  • 2-3 kişilik odaların bulunduğu öğrenci yurdunda barınma imkanı sağlanacaktır.
  • Mezuniyet sonrası 1 ila 3 yıllık staj döneminde barınma imkanı sağlanacaktır.
  • Öğrencilere MEPhI ve SPbDPÜ Üniversitelerinde kütüphanelerinden ders kitapları temin edilecektir.
  • Eğitim süresince öğrencilere aylık 500 ABD doları tutarında burs ödenecektir.
  • Öğrencilere, Rusya Federasyonu’nda yabancı öğrencilere uygulanan genel sağlık sigortası kapsamı dikkate alınarak sağlık sigortası yaptırılacaktır.
  • Öğrencilerin tüm sorunları ile ilgili 7 gün 24 saat başvurabilecekleri Moskova’da mukim özel rehber istihdam edilecektir.
  • Eğitim programını başarı ile tamamlayan, mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde işe alınacaktır. Nükleer santralde çalışmaya başladıktan sonra, Akkuyu NGS Eğitim Merkezi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan, uzmanlık alanında mühendislik pozisyonu için sınavı geçen ve herhangi birinin gözetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yetkisi alan öğrenciler, Türkiye’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 1. derecedeki mühendislere verilen maaştan az olmayacak şekilde piyasa ücreti alacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

  • http://www.akkunpp.com/mephi-turk-ogrencilerini-rusyaya-bekliyor
http://www.akkunpp.com/rusyada-burslu-nukleer-muhendislik-egitimi-sinav-duyurusu-2014